• roboty ziemne
 • transport 1-26 t+ HDS-y
 • transport materiałów sypkich, palet
 • wyburzenia / rozbiórki
 • wiercenie : wiertnica DIGGA – najlepsza w swojej klasie
 • usługi koparko – ładowarkami
 • usługi koparkami kołowymi 16 t
 • usług koparką gąsienicową 21 t
 • usługi minikoparką
 • wykopy pod sieci wodociągowe, kanalizacyjne
 • usługi młotami hydraulicznymi 130-1 200 kg
 • usługi młotami elektrycznymi
 • usługi walcem BOMAG
 • usługi rębakiem spalinowym
 • usługi leśne
 • montaż biooczyszczalni
 • przesiewacz
 • kruszarka (recykling betonu)
 • sprzedaż betonu kruszonego
 • zagęszczarki : 350 kg , 110 kg
 • stopa wibracyjna
 • piła spalinowa
 • wyrównywanie / niwelacja terenu
 • skarpowanie, hałdowanie
 • odwodnienia budynków
 • odwodnienia terenów
 • utwardzanie terenów
 • wykonywanie dróg dojazdowych
 • układanie kostki brukowej
 • podbudowa pod parkingi / drogi
 • czyszczenie rowów
 • wymiana gruntów
 • odśnieżanie

Możliwość wynajmu sprzętów.